jeszcze czekamy...

2012-09-25 21:11

Nadal czekamy na przekazanie przez Fundację 1 %.

Na stronie Fundacji pojawiła się taka informacja....

1 % podatku za 2011 r.

Drodzy Podopieczni, Rodzice !
 
Zgodnie z art. 45c ust.5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm)., oraz art. 21b ust. 5 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany przekaże do końca września informacje na temat celu szczegółowego kwoty nieprzekraczającej 1% podatku za 2011 r. wskazanego przez podatników w treści zeznania podatkowego. Jak tylko otrzymamy dane z uszczegółowieniem wpłat, przystąpimy do księgowania ich na subkontach podopiecznych. Rozumiemy Państwa zniecierpliwienie, jednak zapewniamy, że pracownicy Fundacji dołożą wszelkich starań, aby środki z tytułu 1% podatku jak najszybciej znalazły się na subkontach.

 

... także czekamy....