Informacja

2011-11-16 21:54

Wiele osób  pyta się czy zgromadzone pieniądze z 1 % są na naszym prywatnym koncie?

Otóż nie.

Wszystkie zgromadzone środki są na subkoncie Fundacji. Każdy podopieczny ma w Fundacji swoje konto (subkonto) na które wpływają pieniądze. Można je wykorzystać wyłącznie na refundację wydatków związanych z leczeniem lub rehabilitacją (pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, zajęcia terapeutyczne lub sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktycze).   
Fundacja zwraca rodzicom poniesione koszty, które udokumentowane są fakturą.